Esemdas kvalitetssäkringsteam ser till att produktens kvalitet motsvarar konsumenters krav:

Syn på kvalitet

Syn på kvalitet

Syn på kvalitet

Kvalitetssäkringsteamet är oberoende i förhållande till företagets försäljnings- och produktionsenheter för att kunna säkerställa produktionsstandarder. Det samlar, behandlar och förvarar uppgifter, analyserar verksamhetens kritiska resultatindikatorer, utformar och implementerar processer, preventions- och verksamhetskorrigeringsplaner med hjälp av modellering och systematisering av verksamheten.

Syn på kvalitet

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Företagets verksamhet är certifierad enligt ISO-standard 9001:2015 för kvalitetsstyrningssystem. 

Kvalitetshantering

ES-direktiv

ES-direktiv

ES-direktiv

Företagets verksamhet uppfyller kraven i RoHS-direktivet. Företaget utfärdar RoHS, REACH och andra certifikat för utförda arbeten.

ES-direktiv

IPC-A-610

IPC-A-610

IPC-A-610

En stor del av våra medarbetare och specialister har deltagit i utbildning i IPC-A-610-standarden och har kompetensbevis. Esemda låter nya medarbetare delta i utbildningen och förbättra kunskaperna inom IPC-A-610-standarden varje år.

IPC-A-610

LEAN

LEAN

LEAN

Esemda tillämpar LEAN-metoden för en smart hantering av produktionen.

LEAN

Utbildning

Utbildning

Utbildning

Företaget organiserar kontinuerligt intern och extern utbildning för medarbetarna. Det hjälper dem att fördjupa sina praktiska kunskaper.

Utbildning

Tillverkningskontroll

Tillverkningskontroll

Tillverkningskontroll

Tillverkning av elektronik är en komplicerad process som ställer krav på organisation, drift och utrustning. En dokumenterad kontroll utförs i enlighet med fastställda förfaranden:

 • Kontroll av mikroklimat
 • Kontroll av tillträde till anläggningar
 • Kontroll av tillgång till information
 • Underhåll av utrustning
Tillverkningskontroll

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

Elektrostatiska urladdningar (ESD) utför en fara för känsliga elektroniska apparater och kan leda till skador som inte kan repareras. Därför lägger Esemda stor vikt på skydd mot ESD och investerar i det. 

 • Säkert golv
 • Säker utrustning och säkra arbetsplatser
 • Skyddskläder och skor
 • Säkert emballage
 • Jordinspektionsutrustning
Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

Spårbarhet

Spårbarhet

Spårbarhet

För hantering av flödet av alla komponenter, material och produkter används unika dekaler på både produkt och emballage. På så sätt kan deras rörelse genom mottagnings-, produktions- och utskeppningsavdelningarna inom företaget följas. Information om produktens rörelse lagras automatiskt i företagets produktionsstyrningssystem. Det minskar risken för mänskliga fel. 

 • Markering av mottaget/levererat material
 • Markering av materialets rörelse inom produktionen
 • Markering av produkter för spårbarhet av tillverkningssats
Spårbarhet