Tjänster:

Konstruktion och prototypframställning

Konstruktion och prototypframställning

 • Konstruktion av elektroniska kretssystem och mönsterkort
 • Uppläggning av BOM
 • Programmering
 • Förberedande av arbete
 • Prototypframställning
 • Upprättande av dokument för certifiering

Esemda erbjuder produktformgivnings- och ingenjörstjänster och utför snabb pilot- och serieproduktion.

Read more

Tillhandahållande av produktion

Tillhandahållande av produktion

 • Tillhandahållande av komponenter
 • Tillhandahållande av mönsterkort
 • Torr förvaring av komponenter med  >2 MSL
 • Konstruktion och framställning av stenciler 
 • Torkning av komponenter med >2 MSL
 • Tillhandahållande av andra material
Tillhandahållande av produktion

Teamet ansvarigt för försörjningskedjan på Esemda levererar komponenter och andra material för produktionsprojekt. Komponenterna kommer endast från auktoriserade distributörer som kontrolleras noga.

Read more

Automatiserad montering (ytmonteringsteknologi, SMT)

Automatiserad montering (ytmonteringsteknologi, SMT)

 • Montering av alla typer av mönsterkort
 • >238.000 komp./tim. kapacitet, upp till 01005 och microBGa-montering
 • 3D inspektion av lödpasta (3D SPI), 3D optisk inspektion (3D AOI),
 • Röntgeninspektion (X-Ray)
 • RoHS eller blylödning, lödning med kväve
 • Kvalitet enligt IPC-A-610, klass 2 och 3 
Automatiserad montering (ytmonteringsteknologi, SMT)

Esemdas fabrik förfogar över två höghastighetslinjer för ytmontering (SMT) och en produktionslinje för prototyper. Företaget gör betydande investeringar i förnyelse av utrustningen och uppgraderar den varje år för att kunna vara säkra på att möta kundbehoven.

Read more

Hålmontering (THT)

Hålmontering (THT)

 • Våglödning, med eller utan kväve
 • Selektiv lödning
 • RoHS eller blylödning
 • Kablage
 • Slutlig kvalitetskontroll
 • Depanelisering
Hålmontering (THT)

Esemda tillhandahåller hålmontering (THT) med olika produktionstekniker. Varje år investerar företaget i ny utrustning för att automatisera ytterligare produktionsprocesser och öka sin produktionskapacitet.

Read more

Tjänster efter montering av mönsterkort

Tjänster efter montering av mönsterkort

 • Funktionell testning, programmering
 • Maskinrengöring
 • Omformning av produkter
 • Automatisk selektiv lackering med UV-torkning, automatisk ytbeläggning med silikon
 • Röntgeninspektion (X-Ray)
 • Slutmontering av produkten
Tjänster efter montering av mönsterkort

Den helt nya industriella röntgenbesiktningsanordningen "Yxlon" ger breda möjligheter att inspektera de flesta komplexa elektroniska system eller någon av komponenterna före, under valfri fas av, och efter monteringen – det lämnar inget utrymme för att kompromissa med lödkvaliteten.

Read more

Emballering och leverans

Emballering och leverans

Esemda har långvarig erfarenhet inom produktion av elektronik. Vårt team väljer bästa emballage för produkter så att säker leverans kan garanteras. Företaget levererar produkter till kunder över hela världen och hittar en optimal lösning i samarbete med långvariga partner inom logistik.

Emballering och leverans

Esemda tillhandahåller ett brett utbud av eftermonteringstjänster och utnyttjar modern utrustning för att säkerställa kvaliteten i varje servicesteg. För att täcka hela produktionscykeln erbjuder företaget även förpackningstjänster, inklusive framtagning av kartong, montering av färdiga enheter och packning i skräddarsydda förpackningar anpassade för slutkonsumenten.

Read more

Tjänster efter försäljning

Tjänster efter försäljning

Esemda lämnar en garanti för utförda arbeten och utför reparationer och komponentbyten, inklusive byten av komplexa komponenter i hölje (t.ex. BGA).

Tjänster efter försäljning